نرخ ویژه تور ترکیه استانبول هتل ozbek  از اصفهان هواپیمایی معراج 12 خرداد 95 بهار 1395
نرخ ویژه تور ترکیه استانبول هتل ozbek  از اصفهان هواپیمایی معراج 12 خرداد 95 بهار 1395 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ در مورد تورهای ترکیه بدانيم: * تورهای ترکیه برای شهرهایی مانند استانبول همه روزه و در چندين ساعت پروازي برگزار ميگردد . براي شهرهایی مانند آنتالیا ...